top of page
woman-with-laptop-on2.jpg
kocka2_.png

ANKETA

kocka2_2.png

Ispitivanje sistema obuke, merenje kompetencija, analiza posla

kocka2_2.png

STRATEGIJA

kocka2_2.png

 

Izrada strategije obuke i operativnog plana, akreditacija obrazovanja odraslih,

FAR izvještaj sa podacima

kocka2_3.png

TRENING

SISTEM

kocka2_2.png

Nema dupliranja

razvoj sistema modula za obuku preduzeća

kocka2_4.png

OBUKA,

TRENING

kocka2_2.png

eLearning i eLearning razvoj programa kombiniranog učenja, obuka softskill, coaching, trenerski trener, supervizija

kocka2_5.png

EDUKATIVNI MATERIJAL

kocka2_2.png

Adaptivni razvoj kurikuluma zasnovan na prisutnosti, kombinovanom i eLearningu

Naše usluge stručnog usavršavanja

bottom of page