A kompetencia alapú, adaptív eTanulás pedagógiai módszertanunk célja a tudásátadás, az érzékenyítés vagy a készségfejlesztés támogatása ideális tanulási környezetben.

 

        A hagyományos eLearningben a tanulók ismereteitől,  készségeitől és tanulási stílusától függetlenül mindenki ugyanazt a tanulási útvonalat járja be.

 

        Ebben az esetben tehát mindenki ugyanazt a tananyagot és gyakorló, ellenőrző teszteket kapja, vagyis a tudásban különböző szinten állóknál van aki egyes tananyag részeknél unatkozik, van aki pedig nem tudja elérni a kívánt tudásszintet.

 

        A SkillDict eTanulás megoldás módszertani lehetőségei elszakadva ettől a kevésbé hatékony képzési megoldástól kompetencia alapúak, adaptívak, vagyis az egyes tanulók ismereteikhez, készségeikhez, motivációjukhoz illeszkedően differenciált módon kapják a tananyagot és a gyakorló, ellenőrző teszteket a tudás, illetve motivációs szintjüknek megfelelő különböző tanulási útvonalaknak alapján.

 

        További számos módszertani és technológiai lehetőség áll rendelkezésre arra is, hogy egy tanulási szint útvonalában tanulói igények alapján is eltérő legyen a tanulás, gyakorlás, ellenőrzés tartalma. A mechanikussá váló tanulást is ki lehet módszertanunkkal küszöbölni, mivel a többszöri tananyag lejátszás esetén más és más lehet ugyanannak a tanulási szintnek is a tanulás bejárási útvonala, a gyakorlás, az ellenőrzés tartalma.

 

        A kompetencia alapú, adaptív tanulási folyamatban a SkillDict eTanulás megoldás a tanulási előrehaladás, a releváns tanulói interakció, feladat, teszt stb.  elvégzésének, végrehajtásának részletes nyomonkövetését is megvalósítja, ezzel tanulónként meghatározhatóvá válik, hogy a tananyag pontosan mely elemi ismeret részét tudja (és milyen szinten), illetve hol kell még támogatni a magasabb tudásszint elérése érdekében.

Enélkül nem lehet hatékony és eredményes a tanulási folyamat.

A SkillDict kompetencia alapú, adaptív eTanulás módszertani megoldás