Tudásalapú vállalat, vállalati tudásmenedzsment

        Napjainkban azok a legsikeresebb vállalatok, amelyek képesek aggregálni, integrálni, hatékonyan menedzselni a belső tudást, a felhalmozott ismereteket, kompetenciákat, képesek annak fejlesztését stratégiai, valamint operatív szempontból tervezni és persze a tudástermelést végre is tudják hajtani. Az ilyen típusú vállalatnál alakul ki a „tudásalapú vállalat” szemlélet, amely stratégiailag legfontosabb erőforrásként értelmezi a szaktudást, a szakmai kompetenciákat és ennek megfelelően kiemelt fontosságal kezeli azt.

 

        A vállalati tudásmenedzsment nem önmagában létező entitás, mivel csak az összvállalati stratégia, a tartalomstratégia és a tartalommarketing szinergikus kapcsolatában érheti el a legmagasabb hozzáadott értékét.

 

        A vállalati tudásmenedzsment célja az eredményesség növelés támogatása és ez alapján a versenyképességi szint fenntartása, emelése.

 

        Ennek érdekében a tudásmenedzsment folyamatban a vállalat működése és fejlődése szempontjából alapvető fontosságú ismereteket és információkat, folyamatokat rendszerezve és összegyűjtve ki kell alakítani a tudás megosztásának, hasznosításának, valamint folyamatos továbbfejlesztésének szabályozott, ellenőrzött gyakorlatát.

 

        Ha mindez rendelkezésre áll, akkor is folyamatosan gondoskodni kell a tudás elévülése miatti rendszeres frissítéséről, értékének fenntartásáról, folyamatos továbbfejlesztéséről.

 

         A szaktudás, a szakmai kompetencia felhalmozása azonban nem elegendő, módszeres tudásátadás, attitűd-formálás, érzékenyítés nélkül gyakorlati értéke valójában nincs.

 

         A tudásmegosztás, a tudásátadás legkorszerűbb, leghatékonyabb módja a tudásmenedzsmentre épülő, kompetencia alapú, adaptív eTanulás támogatású képzés menedzsment megoldás, mint az erre a célra kifejlesztett SkillToolkit komplex megoldásunk, amely bevezetése eredményeképpen létrejön és fenntartható az alkalmazásképes, naprakész, versenyképes tudás a vállalatban.